Експертно грошова оцінка львів

0

Автор: admin | Рубрика: Земельні послуги | 28-11-2014

Після встановлення ціни продажу в розрахунку на один квадратний метр робляться поправки на відмінності у характеристиках земельних ділянок у львові та львівській області:
на правове відношення земельної ділянки;
умови та дату продажу;

Виготовляємо експортно грошову оцінку на земельні ділянки та обєкти нерухомого майна (квартири, будівлі, майстерні, приміщення та ін ) від 450 грн термін виконання 1-2 робочі дні  

місце розташування земельної ділянки львів або інші регіони україни;
її фізичні характеристики, характер використання прилеглої території.
Існуючі вимоги до використання та забудови земельної ділянки.
Складність застосування порівняльного методу полягає не лише у відсутності розвинутого ринку земельних ділянок, але й належного обгрунтування кількісних значень коригуючих коефіцієнтів.
На сьогодні з певним допущенням можна рекомендувати застосування системи регіональних, зональних та локальних коефіцієнтів при внесенні поправок на відмінності в розташуванні та фізичні характеристики земельної ділянки та врахування особливостей використання прилеглої території.
Економічний метод або метод залишку для землі використовується при оцінці земельних ділянок, що освоєні або передбачається освоїти у відповідності з найбільш ефективним їх використанням.
В основі цього методу лежить принцип доданої прибутковості, що пов’язано земельними поліпшеннями.
За цим методом вартість земельної ділянки розраховується як залишок між очікуваною ціною продажу забудованої ділянки та витратами на земельні поліпшення з урахуванням прибутку , який планується отримати.  Експертно грошова оцінка львів

Витрати на земельні поліпшення включають:
- витрати, пов’язані з відведенням земельної ділянки, розробкою та погодженням проекту її забудови;
- витрати на інженерну підготовку та облаштування земельної ділянки, будівництво;
- витрати, пов’язані із сплатою місцевих зборів, податків та платою за кредит;
- адміністративно-управлінські витрати.

Економічний метод доцільно використовувати для оцінки земельних ділянок з відносно новою забудовою, для яких досить легко визначити витрати на земельні поліпшення без додаткових розрахунків фізичної та інших видів зносу будівель і споруд.
Метод зіставлення або метод перенесення базується на принципі вкладу, за яким вартість землі вимірюється тією частиною, яку вона привносить у вартість нерухомості в цілому. При цьому частка землі в сумарній вартості зростає по мірі підвищення ступеня містобудівної цінності територій.
Ця закономірність стала підґрунтям для розробки таблиці ситуаційних класів, в яких кожному ступеню містобудівної цінності відповідає типове відношення вартості землі до загальної вартості забудованої ділянки.
Стійкий зв’язок в межах ситуаційного класу між вартістю землі та вартістю споруди, зведені на ній, дозволяє використовувати метод співвіднесення в умовах, коли ринок .землі не вступив розвиненого стану, але є достатня кількість операцій з іншими типами нерухомості.
Перевагою методу є співвіднесення відносні простота його застосування, що дозволяє використовувати цей метод для експрес-оцінки земель різного функціонального призначення в межах населеного пункту, спираючись тільки на дані про ціни продажу, або розміру оренди, які склалися на вторинному ринку конкретних типів нерухомості.
Висновок щодо оцінної вартості земельної ділянки ґрунтується на результатах порівняльного аналізу її оцінки за різними методичними підходами.

Експертна грошова оцінка земельної ділянки проводиться в такій послідовності :
- збір інформації, необхідної для проведення оцінки;
- визначення ефективного використання земельної ділянки;
- вибір та обґрунтування методичних підходів оцінки;
- визначення варіантів значення оцінної вартості земельної ділянки за обраними методичними підходами та прийняття кінцевого значення оцінної вартості;
- складання та затвердження звіту про експертну грошову оцінку;
- подання звіту на експертизу до органу Держкомзему.

Методичні підходи, які застосовуються при експертній оцінці є розвитком основних напрямків нормативної грошової оцінки.
Якщо нормативна грошова оцінка в першу чергу оперує з рентними доходами від земельної ділянки, включаючи групу коефіцієнтів, які відображають вплив на вартість ділянки групи найважливіших рентоформуючих факторів, то експертна грошова оцінка розглядає можливість найефективнішого комерційного використання конкретної земельної ділянки з усіх факторів, що впливають на економічну ефективність комерційного використання ділянки як основного ресурсу для здійснення комерційної діяльності.

Ваш отзыв