Безоплатна приватизація земельної ділянки

0

Автор: admin | Рубрика: Земельні послуги | 17-05-2014

Як використати своє право гарантоване державою на безоплатну приватизацію земельної ділянки.

Держава гарантує кожному громадянину України право на разову безоплатну передачу земельної ділянки у власність із земель державної і комунальної власності, тобто одноразово у певних нормах за кожною категорією цільового призначення, які є чітко законодавчо визначені у Конституції України та чинному Земельному кодексі.

Найпопулярнішими серед населення є приватизація земель за такими категоріями цільового призначення як землі сільськогосподарського призначення та землі житлової  та громадської забудови.

До земель сільськогосподарського призначення можна віднести землі:

-для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва

-для ведення фермерського господарства

-для ведення особистого селянського господарства

-для ведення підсобного селянського господарства

-для індивідуального садівництва

-для колективного садівництва

-для городництва

-для сінокосіння і випасання худоби

-для дослідних і навчальних цілей

-для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

-для надання послуг  у сільському господарстві

-для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

-для іншого сільськогосподарського призначення.

А до земель житлової забудови відносять землі:

-для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

-для колективного житлового будівництва

-для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

-для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

-для будівництва індивідуальних гаражів

-для колективного гаражного будівництва

-для іншої житлової забудови.

Нагадуємо, що однією із підстав набуття права власності на земельні ділянки громадянами України є безоплатна передача їх із земель державної і комунальної власності, дана норма є закріпленою у ст.81,ч.1,п.б, та ст.118,ч.6, чинного Земельного кодексу України.

Розпорядником земель в межах населених пунктів відповідно до Земельного кодексу України та закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є органи місцевого самоврядування, тобто сільські, селищні та міські ради, а за межами населених пунктів органи виконавчої влади – районні державні адміністрації, але з 1 січня 2013 року має місце певна особливість, щодо земель сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту, де розпорядником став центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин (обласне управління державного агентства земельних ресурсів).

Для  одержання на безоплатній основі у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності  для ведення фермерського господарства, ведення садівництва, ведення особистого селянського господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації зацікавлені громадяни подають клопотання (заяви) до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень чітко визначених у ст. 122 Земельного кодексу України.

Для зазначених категорій осіб законодавець встановив певні вимоги щодо змісту клопотань (заяв) та документів, які повинні бути до них додані. Так клопотання має містити зазначення цільового призначення , орієнтовне розташування та приблизні розміри земельної ділянки, яку має намір отримати у власність зацікавлена особа. Також варто зазначити що досить вагомим аргументом буде надання топографо-геодезичної зйомки бажаного місця розташування земельної ділянки (дана топографо-геодезична зйомка буде обов’язково використовуватися в подальшому при розроблені проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки), яка є виконана фізичною або юридичною особою в якої є відповідна ліцензія та в складі якої працює сертифікований інженер-геодезист у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених ст. 122 Земельного кодексу України, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, шляхом (рішення, ухвали чи наказу) або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів , генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і  техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць , проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. Також у разі відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, або залишення клопотання (заяви) без розгляду, питання  може вирішуватися у судовому порядку.

Ваш отзыв