Реєстрація договорів оренди землі

0

Автор: admin | Рубрика: Земельні послуги | 11-10-2013

Процедура укладення договорів оренди землі в м. харкові визначена рішенням сесії Львівської  міської ради (21 сесія 6 скликання) від 19.12.2012 «Про Порядок оформлення договорів оренди землі у місті Львові, прийнятим на підставі Земельного кодексу України, Цивільного, Господарського та Податкового кодексів України, Законів України «Про оренду землі», «Про місцеве самоврядування», постанови КМУ «Про затвердження Типового договору оренди землі від 03.03.2004 №220.

Оформлення договорів оренди землі забезпечує управління земельних відносин Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради. Також управління земельних відносин оформляє акти прийому-передачі земельних ділянок, веде контроль за виконанням укладених договорів оренди землі, вживає заходів до припинення дії договору оренди землі у передбачених законом випадках, забезпечує зберігання укладених договорів оренди землі та їх невід’ємних частин.

Підставою оформлення договору оренди земельної ділянки є рішення сесії Харківської міської ради про надання в оренду земельної ділянки.

Оформлення договору оренди землі проводиться управлінням земельних відносин протягом трьох місяців з дня прийняття міською радою відповідного рішення та за наявності документації із землеустрою, яка повинна містити встановлений пакет документів.

Перелік документів, необхідних для укладання договору оренди земельної ділянки:

рішення сесії Харківської міської ради про надання у користування (оренду) земельної ділянки.
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки або відповідна технічна документація (з відміткою про внесення відомостей до Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера, про реєстрацію в Службі містобудівного кадастру Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин), погоджені в установленому порядку (з висновками органів, що здійснюють погодження землевпорядної документації);
акт встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
витяг з техдокументації про нормативну грошової оцінки земельної ділянки;
розрахунок орендної плати, погоджений з заявником;
лист-погодження районної адміністрації Харківської міськради (при необхідності);
фотовизуализация земельної ділянки;
копія витягу (довідки) з ЄДР;
довідка (банку) про банківські реквізити заявника.

Підрозділ, який готував проект рішення міської ради про надання в оренду земельної ділянки, в термін не більше 7 днів з дня прийняття такого рішення передає до управління земельних відносин зазначений вище пакет документів (справа документації із землеустрою) за актом прийому-передачі.

Відділ контролю управління земельних відносин не пізніше 3-х робочих днів з дня отримання відповідних документів здійснює постановку на облік і передає до відділу організації землеустрою та обліку земель управління земельних відносин за актом прийому-передачі справа документації із землеустрою для підготовки договору оренди земельної ділянки.

Проект договору оренди землі готується відділу організації землеустрою та обліку земель у строк не пізніше 4 робочих днів з дня отримання справи документації із землеустрою. Проект договору оренди землі укладається на підставі типового договору оренди землі з урахуванням вимог чинного законодавства щодо істотних умов договору та інших умов, необхідних за певних обставин, вимог дійсності договору оренди землі, а також з урахуванням можливості конкретизувати його норми.

Проект договору підлягає попередньому погодженню начальником управління земельних відносин, а також директором Юридичного департаменту Харківської міськради шляхом його візування.

Проект договору оренди землі і справа документації із землеустрою передаються супровідним листом в Юридичний департамент (не пізніше наступного дня з дня візування начальником управління земельних відносин) для перевірки на відповідність чинному законодавству. Термін перевірки проекту договору оренди Юридичним департаментом не повинен перевищувати 5 робочих днів.

У разі виявлення умов, які суперечать чинному законодавству, підстав для визнання договору недійсним або інших порушень чинного законодавства при складанні проекту договору оренди землі, Юридичний департамент складає протокол розбіжностей до проекту договору, що робить на примірнику проекту договору оренди землі відмітку: «чи Є зауваження до змісту» та візує його, повертає разом з справою документації із землеустрою та супровідним листом до управління земельних відносин.

У разі погодження проекту договору оренди землі Юридичний департамент візує та повертає разом з справою документації із землеустрою супровідним листом в управління земельних відносин.

У разі наявності зауважень до проекту управління земельних відносин в 3-хденний термін усуває зауваження до його змісту згідно з протоколом розбіжностей.

Після попереднього погодження проекту договору оренди землі відділ організації землеустрою та обліку земель не пізніше 1 робочого дня з дня отримання справи документації із землеустрою готує три примірники договору оренди землі та повідомляє заявника про необхідність з’явитися протягом 4 робочих днів з дня отримання листа до управління земельних відносин для узгодження істотних умов договору оренди землі. У разі незгоди заявника з істотними умовами договору оренди землі і наявності протоколу розбіжностей управленияе земельних відносин приймає заходи щодо їх вирішення та повторного погодженням з Юридичним департаментом.

Після узгодження істотних умов договору заявник підписує та скріплює печаткою (за наявності), три примірники договору оренди землі і залишає їх на підпис орендодавцем.

Договір оренди земельної ділянки укладається в письмовій формі в двох примірниках і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально.

Об’єкт, який передається в оренду, може бути застрахованим на період дії договору оренди землі у разі письмової згоди орендаря і за його рахунок.

Управління земельних відносин, отримавши від заявника три примірники договору оренди землі, оформлені належним чином, перевіряє зазначені примірники і передає на підпис з боку Орендодавця Харківському міському голові. Підписаний міським головою договір оренди землі повертається до управління земельних відносин.

Управління земельних відносин в 3-хденний термін після отримання підписаних міським головою примірників договору оренди землі звертається в орган державної реєстрації для перевірки та здійснення державної реєстрації договору оренди землі та повідомляє заявника про таку передачу.

У разі виявлення зауважень органом реєстрації (до оформлення заяви про державну реєстрацію) або відсутності звернення орендаря, примірники договору оренди землі повертаються із супровідним листом в управління земельних відносин (термін знаходження таких документів в органі реєстрації не повинен перевищувати 7 робочих днів).

Орендар повинен звернутися в орган реєстрації для здійснення державної реєстрації договору оренди землі. Державна реєстрація договору проводиться в 14-денний термін. У разі відмови в державній реєстрації договору оренди землі за результатами перевірки поданих документів орган державної реєстрації не пізніше 3-х робочих днів готує висновок про відмову в такій реєстрації та повертає документи управління земельних відносин для доопрацювання за актом приймання-передачі з відповідним висновком. Висновок про відмову в державній реєстрації повинно містити причини відмови, засновані на порушення чинного законодавства з посиланням на відповідні нормативні документи.

Орган державної реєстрації не пізніше наступного робочого дня після проведення державної реєстрації договору оренди землі (в тому числі, видачі примірника договору орендарю) передає до управління земельних відносин три примірники договору (два примірники додаткової угоди) за актом прийому-передачі.

Передача земельної ділянки орендарю здійснюється у строк не більше 5-ти робочих днів з дня проведення державної реєстрації за актом прийому-передачі земельної ділянки встановленої форми, який підписується орендарем та начальником управління земельних відносин та реєструється.

Управління земельних відносин видає один примірник договору оренди землі (додаткової угоди) орендарю, другий примірник зберігається в управлінні земельних відносин, третій – повертає за актом прийому-передачі в орган, який здійснює державну реєстрацію.

Зберігання примірників договорів оренди землі разом і їх невід’ємних частин, додаткових угод, угод про розірвання договорів оренди землі, актів прийому-передачі земельних ділянок здійснює управління земельних відносин.

Ваш отзыв