Проект відведення земельної ділянки

0

Автор: admin | Рубрика: Земельні послуги | 02-07-2013

Проект відведення земельної ділянки – це оформлення прав власності або користування (оренди) на землю і створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру.
Мета розробки проектів землеусторойства щодо відведення земельних ділянок – створення документації із землеустрою, яка містить сукупність нормативно-правових, економічних і технічних документів, необхідних при вирішенні питань надання, передачі, викупу, відчуження земельних ділянок і зміни їх цільового призначення.

Перелік робіт по розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в Львові  полягає в наступному:
- Вивчення документів та графічних матеріалів, що обґрунтовують розмір та межі запроектованого до відведення земельної ділянки;
- Виконання топографо-геодезичних робіт на ділянці (кадастрова зйомка);
- Визначення розмірів і площі земельної ділянки;
- Попереднє погодження межі земельної з органами ГлавУГА та Держкомзему;
- Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а саме:
а) Складання пояснювальної записки;
б) Виготовлення кадастрового плану;
в) Виготовлення плану відведення земельної ділянки з нанесенням границь обмежень і сервітутів;
г) Обчислення площ земельних ділянок та складання експлікації по угіддях відповідно до ф. №6-зем;
- Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та одержання висновків щодо нього;
- Формування обмінного файлу у форматі XML;
- Розробка землевпорядної документації по винесенню меж земельної ділянки в натуру;

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється на підставі:
- рішення сільської, селищної, міської ради, районної, Київської або Севастопольської міських держадміністрацій, до повноважень яких належить надання у користування або передача у власність земельних ділянок;
- укладення договорів між землевладельцеми і землепользователеми і розробниками проекту відведення земельної ділянки;
- судового рішення;

Перелік документів, необхідних для розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в Донецьку:
- Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки (викопіювання М 1:500 (з нанесеними червоними лініями) та М 1:2000 з містобудівного кадастру, отримані в Головному управлінні містобудування та архітектури міської ради, та викопіювання М 1: 2000 з чергового кадастрового плану, отримане в територіальному органі виконавчої влади в галузі земельних відносин);
- Письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки або її частини);
- Нотаріально завірені копії правовстановлюючих документів про право власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, а також виписок про державну реєстрацію прав або копії довідки про балансову належність будівель і споруд (для підприємств, установ і організацій комунальної чи державної форми власності) , та копії технічних паспортів відповідних будівель і споруд;
- Довіреність, видана замовником іншій особі для представництва його інтересів, завірена в установленому законодавством порядку;

для юридичних осіб додатково:
- Нотаріально завірені копії установчих документів юридичної особи (статут або положення), копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій, отриману в органи статистики;

для фізичних осіб додатково:
- Копії сторінок паспорта фізичної особи, з яких встановлюється громадянство, прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання;
- Довідка про реєстрацію за місцем мешкання фізичної особи (у разі, коли це не встановлюється із записів у паспорті);
- Копія довідки про ідентифікаційний номер громадянина України;

Ваш отзыв