Продовження терміну договору оренди земельної ділянки

0

Автор: admin | Рубрика: Земельні послуги | 02-07-2013

По закінченні строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (продовження договору оренди землі). Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це міську раду за три місяці до закінчення строку дії договору оренди земельної ділянки, але не пізніше строку, визначеного законом.
Статтею 31 Закону про оренду землі визначено, що договір оренди землі припиняється в разі закінчення строку, на який він був укладений. Разом з тим, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі). Таке право надає орендареві стаття 33 Закону про оренду землі, якою визначено порядок поновлення договору оренди землі.
Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі. До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди.
Слід зауважити, що при поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору, перелік яких наведено у статті 15 Закону про оренду землі, переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.
Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель комунальної власності), укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди землі орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.
У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, передбачених договором. У цьому випадку укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі в Донецьку здійснюється з уповноваженим керівником органу місцевого самоврядування без прийняття рішення органом місцевого самоврядування про поновлення договору оренди землі. Керівник органу місцевого самоврядування, який уповноважений підписувати додаткову угоду до договору оренди землі щодо земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності, визначається рішенням цього органу.
Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у місячний строк в обов’язковому порядку. Відмова, а також наявне зволікання в укладення додаткової угоди до договору оренди землі може бути оскаржено в суді.
У разі зміни межі або цільового призначення земельної ділянки поновлення договору оренди землі здійснюється у порядку одержання земельної ділянки на праві оренди.

Продовження терміну договору оренди земельної ділянки в Донецьку здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою, розробленою організацією, яка має відповідну ліцензію.

Перелік документів, необхідних для розробки технічної документації по землеустрою для продовження терміну договору оренди землі:
- Копію договору оренди земельної ділянки;
- Проект додаткової угоди до договору оренди землі з визначенням розміру плати за землю згідно з рішеннями міської ради, яким затверджено нормативну грошову оцінку земель міста та ставки річної орендної плати за земельні ділянки;
- Довідку про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, дійсну на момент подання листа-повідомлення, отриманого в територіальному органі виконавчої влади у сфері земельних відносин;
- Довідку відповідної податкової інспекції про відсутність заборгованості по платі за землю;
- Виконавчу кадастрову зйомку земельної ділянки, виконану не пізніше, ніж за 6 місяців до дати подання клопотання підтверджує незмінність кордонів орендованої земельної ділянки;
- Нотаріально завірені копії правовстановлюючих документів про право власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, а також виписок про державну реєстрацію прав, і копії технічних паспортів відповідних будівель і споруд.
- Довіреність, видана замовником іншій особі для представництва його інтересів, засвідчену в установленому законодавством порядку;

для юридичних осіб додатково:

- Нотаріально завірені копії установчих документів юридичної особи (статут або положення), копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій, отриману в органи статистики;

для фізичних осіб додатково:

- Копії сторінок паспорта фізичної особи, з яких встановлюється громадянство, прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання;
- Довідка про реєстрацію за місцем мешкання фізичної особи (у разі, коли це не встановлюється із записів у паспорті);
- Копія довідки про ідентифікаційний номер громадянина України;

для іноземних юридичних осіб додатково:

- Копія свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України, завірена в установленому порядку;

для земельної ділянки під водним об’єктом додатково:

- Розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації про надання водного об’єкта в оренду;
- Договір оренди водного об’єкта;
- Дозвіл на спеціальне водокористування.

Ваш отзыв