Приватизація земельної ділянки

0

Автор: admin | Рубрика: Земельні послуги | 05-01-2013

Приватизація земельної ділянки Львів та Львівська область

Приватизація – це відчуження майна державних підприємств, установ, організацій, житлового та земельного фонду, що перебуває у державній та комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до законодавства про приватизацію.

Приватизація здійснюється з метою підвищення соціально – економічної ефективності виробництва, залучення коштів на структурну перебудову економіки, залучення громадян до участі в утриманні і збереження житла, формування ринкових відносин, стимулювання ефективного використання земель та сприяння підприємницькій діяльності.

Згідно з Земельним кодексом України передача земельних ділянок у приватну власність (приватизація) проводиться місцевими Радами народних депутатів, на території яких розташовані земельні ділянки.

Право на безкоштовну приватизацію землі (отримання у власність із земель державної і комунальної власності можуть скористатися тільки громадяни України, а також житлово-будівельні, гаражно-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

При цьому обов ’ язковою підставою для набуття права на приватизацію землі є рішення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або державних органів приватизації щодо земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, що приватизуються, прийняте в межах їх повноважень, визначених Земельним кодексом України.

Безоплатна передача земельних ділянок (приватизація землі) у власність громадян здійснюється у випадках:

приватизації земель, що знаходяться в їх користуванні;
отримання земельних ділянок при приватизації державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації.

Громадяни, зацікавлені в приватизації землі, подають заяву до відповідної Ради народних депутатів, в якому вказується бажаний розмір і місце розташування земельної ділянки, мета її використання і склад сім’ї.

Місцева Рада розглядає заяву про приватизацію землі і в разі згоди замовляє землеподрядной організації розробку проекту відведення землі, який узгоджується з Радою народних депутатів, землевпорядних, природоохоронними і санітарними органами, органами архітектури та подається до міської Ради народних депутатів для прийняття рішення про приватизацію землі.

Приватизація землі: необхідні документи

Для приватизації землі необхідні наступні документи
Копія паспорта (всі сторінки) і ідентифікаційного коду;
Рішення відповідного органу місцевого самоврядування про дозвіл на приватизацію землі;
Довідка відповідного органу про користуванні даним земельною ділянкою;
Викопирования з генплану забудови (або проекту формування) з нанесенням місця розташування земельної ділянки, завірені відповідним органом місцевого самоврядування;
Акт встановлення та погодження меж земельної ділянки (з підписами сусідніх землекористувачів і завірений відповідним органом місцевого самоврядування);
Документи на нерухомість, розташовану на цій земельній ділянці.

Приватизація землі: докладно юридичні аспекти

Згідно Конституції України земля є основним національним багатством. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Вони від його імені розпоряджаються землями і повинні реалізовувати право громадян на безоплатну приватизацію землі відповідно до закону.

Згідно з Земельним кодексом України набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування.

Порядок безоплатної приватизації землі громадянами визначено у ст. 118 Земельного кодексу України, відповідно до якої громадянин, зацікавлений у приватизації землі, що перебуває в його користуванні, має подати заяву на приватизацію землі до відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки. На підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки, зазначений орган у місячний термін має прийняти рішення про приватизацію землі.

На отримання земельних ділянок при приватизації державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій мають право тільки працівники сільгосппідприємств і пенсіонери з їх числа шляхом подачі клопотання до сільської, селищної, міської ради або районної адміністрації, які в місячний термін повинні його розглянути і надати дозвіл на розробку проекту приватизації землі. При цьому передача земельних ділянок зазначеним особам здійснюється тільки після затвердження проекту приватизації земель в порядку, визначеному ст. 25 Земельного кодексу України.

Держкомзем у листі від 20.10.2004 р. № 14-17-13/9024 акцентує увагу на тому, що згідно ст. 5 Закону України від 10.07.96 р. № 290/96-ВР “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі” приватизація майна державних сільськогосподарських підприємств здійснюється шляхом перетворення їх у колективні сільськогосподарські підприємства або у відкриті акціонерні товариства за рішенням загальних зборів (зборів уповноважених).

У зв’язку з цим в листі зроблено висновок про те, що питання приватизації землі, яка знаходиться в постійному користуванні комунального сільськогосподарського підприємства, можна вирішувати тільки після рішення загальних зборів про приватизацію підприємства і позитивного рішення власника підприємства (обласної ради) про такої приватизації землі.

Всі громадяни України мають право на підставі рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування отримати безкоштовно із земель комунальної та державної власності у власність земельні ділянки для ведення фермерського господарства або особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель, дачного і гаражного будівництва в межах норм, визначених статтею ст. 121 Земельного кодексу України:

приватизація землі для ведення фермерського господарства – у розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;
приватизація землі для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;
приватизація землі для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;
приватизація землі для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;
приватизація землі для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;
приватизація землі для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.

При цьому, розмір земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, може бути збільшено у разі отримання в натурі земельної частки (паю) членами колективного сільськогосподарського підприємства, її спадкування членами особистого селянського господарства та у відповідності з законом. Безкоштовна приватизація землі не залежить від місця проживання громадян – членів фермерського господарства.

Для ведення селянського (фермерського) господарства можуть передаватися в приватну власність або надаватись у користування земельні ділянки, розмір яких не повинен перевищувати 50 гектарів ріллі і 100 гектарів усіх земель, а в місцевостях з важкодоступними населеними пунктами, визначених КМУ, – 100 гектарів

Працівники соціальної сфери села мають право на приватизацію землі сільськогосподарського призначення та отримання в користування, зокрема, для ведення особистого селянського господарства, незалежно від місця проживання тільки при наявності вільних земель.

Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо приватизації земель приймається на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки. Технічні матеріали на земельну ділянку розробляються за замовленням громадян організаціями, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання цих видів робіт, у строки та на умовах, що визначаються угодою сторін.

 

 

Комментарии закрыты.