Порядок реєстрації земельної ділянки

0

Автор: admin | Рубрика: Земельні послуги | 26-03-2013

Державна реєстрація земельної ділянки детально регулюється Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 № 1051 , і проводиться таким чином:

1) Заявник (особа, що рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державної або комунальної власності; орган державної влади або місцевого самоврядування; користувач земельної ділянки державної або комунальної власності у разі його розділу або об’єднання; власник земельної ділянки у разі його розділу або об’єднання) звертається із заявою про державну реєстрацію земельної ділянки до державного кадастровим реєстратору (далі – кадастровий українский).

2) Кадастровий реєстратор здійснює державну реєстрацію земельної ділянки шляхом відкриття на нього Поземельної книги протягом 14 робочих днів з моменту подачі заяви. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється в процесі його формування після узгодження землевпорядної документації і до ухвалення рішення про її затвердження компетентним органом державної влади або місцевого самоврядування.

3) Відповідно до п. 12 ст. 21 Закону про кадастр органи державної влади та органи місцевого самоврядування не пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішення про затвердження землевпорядної документації надають Держземагентству копію такого рішення. Після отримання відповідної копії кадастровий українский вносить відомості про затвердження документації із землеустрою в Державний земельний кадастр.

При цьому цілком логічним є питання, які правові наслідки виникають, якщо відповідна землевпорядна документація не буде затверджена органом державної влади або органом місцевого самоврядування з тієї або іншої причини. Видається, що в такому разі кадастровий українский після закінчення одного року з моменту реєстрації повинен скасувати державну реєстрацію земельної ділянки на підставі ч. 2 п. 114 Порядку ведення земельного кадастру (оскільки речове право заявника на таку ділянку не було зареєстровано).

4) Після прийняття рішення про затвердження документації по землеустрою та надання земельної ділянки у власність/користування зацікавлена особа надає державному кадастровим реєстратору заяву про державну реєстрацію прав щодо такої земельної ділянки. Згідно ст. 28-1 Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон про реєстрацію прав) , яка набуде чинності з 1 січня 2013 року, кадастровий українский в день надання такої заяви передає його в Укргосреестр в електронній формі разом з відповідними документами.

Таким чином, починаючи з 1 січня 2013 року заявнику не потрібно буде повторно звертатися в Укргосреестр для реєстрації свого права і повторно надавати туди всі необхідні документи.
5) Державний реєстратор прав проводить державну реєстрацію права на земельну ділянку. Статтею 19 Закону про реєстрацію прав передбачено перелік документів, на підставі яких проводиться реєстрація права власності (правовстановлюючі документи).

При цьому виникає питання, на підставі якого правовстановлюючого документа буде проводитися державна реєстрація права на новосформований земельну ділянку. Якщо право виникає на підставі договору (наприклад, продаж або передача в оренду земельної ділянки із земель державної і комунальної власності), таким правовстановлюючим документом буде договір. Разом з тим у ряді випадків право на новосформований земельну ділянку виникає без договору (наприклад, при розділі і об’єднання земельної ділянки, а також при визначенні меж земельних ділянок державної або комунальної власності, що здійснюється в процесі розмежування земель державної і комунальної власності).

Згідно з п. 9 розділу VII Прикінцевих та перехідних положень Закону про кадастр з 1 січня 2013 року державні акти на земельні ділянки видаватися не будуть. Відповідно, правовстановлюючим документом на новий земельну ділянку має бути свідоцтво про право власності, який видається державним реєстратором прав у відповідності зі ст. 18 Закону про реєстрацію прав. В той же час перелік підстав для видачі свідоцтва, зазначений у цій статті, не передбачає ряд випадків, коли проводиться формування земельної ділянки (зокрема, об’єднання земельних ділянок, визначення меж земельних ділянок державної і комунальної власності). А в п. 42 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 №703, передбачено, що свідоцтво про право власності видається тільки на об’єкти нерухомого майна, розміщені на земельній ділянці. Таким чином, регулювання порядку видачі свідоцтва про право власності на земельні ділянки вимагає вдосконалення.

6) Українский прав протягом чотирнадцяти робочих днів здійснює державну реєстрацію прав на земельну ділянку і висилає кадастровим реєстратору документи про реєстрацію та свідоцтво про право власності, якщо видача такого свідоцтва передбачена законом. Кадастровий реєстратор видає дані документи заявнику.

7) Кадастровий українский вносить до Поземельної книги інформацію про власників або користувачів земельної ділянки після отримання відповідної інформації від органу державної реєстрації прав у порядку інформаційного обміну. При цьому, якщо кадастровий українский не отримає інформацію про державну реєстрацію права на земельну ділянку протягом одного року, він скасовує державну реєстрацію земельної ділянки.

Таким чином, нова процедура оформлення права на новостворений ділянка не передбачає додаткових труднощів для суб’єктів прав на земельні ділянки, оскільки буде проходити в режимі «єдиного вікна». Навпаки, оформити право власності на таку ділянку буде набагато простіше через скасування державних актів і досить чіткої регламентації термінів реєстрації земельної ділянки та термінів реєстрації прав на нього.

Ваш отзыв