Зміна цільового призначення земель

0

Автор: admin | Рубрика: Земельні послуги | 06-02-2013

Хотілося б звернути Вашу увагу на те, що відповідно до статті 141 Земельного кодексу України, використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, є одним з підстав, передбачених для припинення права користування земельною ділянкою. Звернемося до Земельного закону:

«Стаття 141. Підстави припинення права користування земельною ділянкою.

Підставами припинення права користування земельною ділянкою є:

а) добровільна відмова від права користування земельною ділянкою;

б) вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених цим Кодексом;

в) припинення діяльності державних чи комунальних підприємств, установ та організацій;

г) використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам;

ґ) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

д) систематична несплата земельного податку або орендної плати.»

Таким чином, ми з’ясували, що використання земельної ділянки не за цільовим призначенням загрожує позбавленням права користування таким ділянкою, отже, щоб використовувати той або інший земельну ділянку таким чином, як це необхідно власника (орендаря), необхідно змінити цільове призначення земельної ділянки.

Тепер розглянемо, як же врегульована процедура зміни цільового призначення земельних ділянок і що необхідно зробити, щоб її здійснити.

Статті 20 Земельного кодексу України передбачено зміну цільового призначення земельних ділянок наступним чином:

«Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земель

1. Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.

2. Зміна цільового призначення земель провадиться органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про передачу цих земель у власність або надання у користування, вилучення (викуп) земель і затверджують проекти землеустрою або приймають рішення про створення об’єктів природоохоронного та історико-культурного призначення.

3. Зміна цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

4. Зміна цільового призначення земель, зайнятих лісами, провадиться з урахуванням висновків органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та лісового господарства.»

Отже, порядок зміни цільового призначення земельних ділянок, відповідно до Земельного кодексу, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Цей порядок визначає механізм зміни цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб.

Згідно з зазначеним порядком, зміна цільового призначення земельних ділянок провадиться на підставі заяви, яка подає власник у відповідний орган місцевого самоврядування.

До заяви необхідно додати:

1) копія державного акта на право власності на земельну ділянку;

2) для громадян – власників земельної ділянки – копію паспорта, для юридичних осіб – копію статуту(положення) та копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

3) документи, які підтверджують встановлені обмеження і земельні сервітути на використання земельної ділянки;

4) обгрунтування необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки із зазначенням її розміру.

На наступному етапі відповідний орган місцевого самоврядування розглядає подану заяву і в разі згоди дає дозвіл на підготовку проекту відведення земельної ділянки:

- виготовлення проекту відведення земельної ділянки, якщо зміні цільового призначення підлягає тільки його частину;

- переузгодження проекту відведення земельної ділянки з відповідними органами виконавчої влади, якщо зміні цільового призначення підлягає вся земельна ділянка.

Проект відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, виготовляється державною або іншою землевпорядною організацією на замовлення власника земельної ділянки.

Умови і терміни виготовлення проекту відведення земельної ділянки визначаються договором між замовником та виконавцем робіт.

Проект відведення земельної ділянки погоджується або перепогоджується з усіма компетентними органами, а також підлягає державній землевпорядній експертизі, після якої замовник подає проектні матеріали у відповідний орган місцевого самоврядування для прийняття рішення.

Сільська, селищна, міська рада розглядає проектні матеріали та приймає рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, яка розташована в межах населеного пункту, крім земель, зазначених у п.11 розглянутого нами порядку.

Звернемося до пункту 11 порядку:

« Зміна цільового призначення особливо цінних земель, розташованих у межах населеного пункту, проводиться після погодження з Верховною Радою України за рішенням сільської, селищної, міської ради. Проектні матеріали на погодження до Верховної Ради України подаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською і Севастопольською міською радою.

Зміна цільового призначення особливо цінних земель, розташованих за межами населеного пункту, проводиться після погодження з Верховною Радою України за рішенням Кабінету Міністрів України. Проектні матеріали на погодження до Верховної Ради України подаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною держадміністрацією.»

Отже, пункту 11 порядку визначено, що зміна цільового призначення особливо цінних земель здійснюється після узгодження з Верховною Радою України.

Якщо земельна ділянка перебуває поза межами населеного пункту, а зміна цільового призначення пов’язана з подальшим використанням такої ділянки для сільськогосподарських потреб, ведення лісового і водного господарства, будівництва об’єктів, призначених для обслуговування членів територіальної громади району (шкіл, лікарень і т.д.), то питання зміни цільового призначення такої ділянки знаходиться в компетенції районної державної адміністрації.

Рішення, прийняте відповідної адміністрацією чи відповідним органом місцевого самоврядування, про зміну цільового призначення земельної ділянки є підставою для оформлення державного акта на право власності на земельну ділянку зі зміненим цільовим призначенням.

У разі прийняття рішення про відмову у зміні цільового призначення земельної ділянки відповідна адміністрація або відповідний орган місцевого самоврядування протягом 15 днів письмово повідомляє про це власника земельної ділянки. Якщо власник земельної ділянки не згоден з таким рішенням, він має право оскаржити його в передбаченому законом судовому порядку.

Ваш отзыв