Держкомзем львів

0

Автор: admin | Рубрика: Земельні послуги | 09-04-2013

Головними завданнями Держкомземлі України є: координація проведення земельної реформи, створення умов для рівноправного розвитку всіх форм власності на землю та господарювання; організація проведення робіт, пов’язаних з роздержавленням і приватизацією земель, сприяння паювання земель в колективних
сільськогосподарських підприємствах, розвиток селянських (фермерських) господарств; здійснення державного контролю за використанням та охорони земель; розробка і реалізація державних і регіональних програм раціонального використання та охорони землі, відновлення родючості ґрунту, поліпшення природного середовища, визначення механізму та етапів реалізації цих програм; забезпечення ведення моніторингу земель і державного земельного кадастру, проведення землеустрою.

Держкомзем України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Законом України про землю, а також Положенням про Державний комітет України по земельних ресурсах.

У структуру Державного комітету України по земельних ресурсів входять такі управління і відділи: Управління перспективного розвитку земельних відносин; Управління землестроя та охорони земель; Управління землею; Управління оцінки і економіки землекористування; Управління державного земельного кадастру та моніторингу; Управління державної землеупорядоченной експертизи, нормування та ліцензування робіт; Управління державної реєстрації земельних ділянок,об’єктів нерухомості та координації роботи центрів ДЗК

Держкомзем України очолює голова, який призначається Кабінетом Міністрів України. Голова Комітету одночасно є головним державним інспектором України з використання та охорони землі. Голова комітету має заступників, яких за його поданням призначає Кабінет Міністрів України. Заступники голови Комітету одночасно і є заступниками головного державного інспектора України з використання та охорони землі.

Ваш отзыв