Геодезичні роботи по винесенню меж земельних ділянок на місцевості

0

Автор: admin | Рубрика: Земельні послуги | 23-11-2012

Геодезичні роботи по винесенню меж земельних ділянок на місцевості або

відновлення меж земельної ділянки виконуються у випадку:

реорганізації існуючих землекористувань;

отримання громадянами і юридичними особами нових земельних ділянок(на

підставі договору купівлі – продажу, обміну, дарування всього або

частини земельної ділянки);

якщо документи, що засвідчують право власності на земельну ділянку були

видані без встановлення і закріплення на місцевості меж ділянки;

судові розгляди.

 

 

Необхідність винесення в натуру(на місцевість) межі земельної ділянки і

закріплення його межовими знаками виникає:

 

у потенційного покупця(орендаря) земельної ділянки, межі якої не

встановлені, або виникають сумніви в правильності їх винесення продавцем;

у власників(орендарів) земельних ділянок, які раніше не робили винесення

в натуру, але бажають перевірити правильність існуючих меж і отримати на

руки документ, що захищає їх від можливих претензій сусідів;

у забудовників, які хочуть переконатися, що будівля, що будується, буде

розміщена з достатнім відступом від меж ділянки;

у власників і орендарів у разі знищення/втрати межових знаків, встановлених раніше.

 

 

-Топографічна зйомка(топозйомка) – це комплекс геодезичних робіт, що

виконуються на місцевості для складання топографічних карт і планів.

Розрізняють зйомки для складання топографічних карт і планів великих

масштабів(1: 500, 1: 1000, 1: 2000, 1: 5000) і дрібних(1: 10 000, 1: 25

000 і дрібніше). У інженерній геодезії виконуються в основному тільки

топозйомки великих масштабів.

 

Зйомці і відображенню на топографічних планах підлягають усі елементи

ситуації місцевості(контура населених пунктів, сади, ліси, озера, річки,

лінії доріг і т. д. ), існуючої забудови, благоустрою, підземних і

надземних комунікацій, а також рельєф

 

Ситуацію місцевості відображають на топографічних планах умовними

знаками, а рельєф – горизонталями у поєднанні з підписом відміток

характерних точок. Характерними точками рельєфу є вершина гори, дно

котловану, найнижча точка. Горизонталь – це лінія на плані, що сполучає

точки з рівними висотами.

 

Точки, що визначають на плані положення контурів ситуації, умовно ділять

на тверді і нетверді. До твердих відносять чітко визначувані контури

споруд, побудованих з довготривалих матеріалів(цеглини, бетону),

наприклад кути капітальних будівель. Контури, що не мають чітких меж,

наприклад луги, ліси, рілля, відносять до

 

На топографічні плани наносять пункти планових і висотних геодезичних

мереж, а також усі точки, з яких роблять зйомку, якщо вони закріплені

постійними знаками.

 

На спеціалізованих планах допускається відображення не усієї ситуації

місцевості, а тільки тих об’єктів, які потрібні. Наприклад, при

подеревній топографічній зйомці робиться зйомка тільки дерев і кущів з

описом характеристик. Подеревна топозйомка виконується в маштабах 1:

500 і більше з метою обліку і моніторингу зелених насаджень.

 

 

Топографічну зйомку виконують з точок місцевості, положення яких в

прийнятій системі координат відоме. Такими точками служать пункти

опорних державних і інженерно-геодезичних мереж. Проте їх кількості, що

доводиться на площу ділянки, що знімається, переважно буває недостатньо,

тому геодезична основа згущується обгрунтуванням, званим знімальним.

Знімальне обгрунтування розвивається від пунктів планових і висотних

опорних мереж.

 

На топографічні плани повинні наноситися усі існуючі підземні і надземні

споруди

 

 

У разі відсутності планів підземних і надземних споруд(комунікацій),

виконавчих креслень, матеріалів виконавчої і контрольної геодезичної

зйомок, або їх недостатньою облиште або точності виконується зйомка і

обстеження підземних і надземних споруд методами, вживаними при

горизонтальній і висотній зйомці забудованих територій.

 

Геодезичні роботи по зйомці і обстеженню існуючих підземних споруд

включають:

 

збір і аналіз наявних матеріалів про підземні спорудження (виконавчих

креслень, інженерно-топографічних і кадастрових планів, матеріалів

виконавчої і контрольної геодезичних зйомок та ін.

 

рекогносцирувальне обстеження(відшукування на місцевості споруд,

визначення призначення і ділянок для пошуку прокладень за допомогою

трубокабелешукачів);

обстеження підземних споруд в колодязях(шурфах);

пошук і зйомка споруд, що не мають виходів на поверхню землі;

планова і висотна зйомки виходів підземних споруд на поверхню землі;

cкладання плану і при необхідності схеми мереж підземних споруд з їх

технічними характеристиками;

 

 

узгодження повноти плану підземних споруд і технічних характеристик

мереж, нанесених на план, з експлуатуючими організаціями.

 

За додатковим завданням замовника виконуються: складання ескізів опор,

визначення напруги і числа дротів в лініях електропередачі і зв’язку,

марки дротів і кабелів, числа кабелів, відомчої приналежності

комунікацій, габаритів і номерів опор, розташування прокладень на

опорах, висоти опор і естакад, видів прокладень на них, висот дротів і

кабелів між опорами.

 

За результатами виконання топографічної зйомки підземних і надземних

споруд надаються:

 

плани надземних і підземних споруд, погоджені з експлуатуючими

організаціями;

каталоги координат виходів, кутів повороту і інших точок підземних споруд.

 

Масштаби і висоти перерізу рельєфу топографічних зйомок, точність,

детальність, повнота і оформлення топографічних планів і інших

топографо-геодезичних матеріалів повинні відповідати вимогам і

основним положенням.

 

ОЦІНКА ЗЕМЛІ згідно статті 201 Земельного Кодексу України, залежно від

призначення і порядку проведення може бути нормативною або експертною.

 

Експертна оцінка землі проводиться у випадку:

 

відчуження і страхування земельних ділянок, які належать до державної

або комунальної власності;

застави земельної ділянки відповідно до закону;

визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на

земельні поліпшення;

 

визначення вартості земельних ділянок, які належать до державної або

комунальної власності, у випадку якщо вони вносяться до статутного фонду

господарського суспільства;

визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, банкрутстві або

ліквідації господарського суспільства(підприємства) з державною долею

або долею комунального майна, яке є власником земельної ділянки;

виділення або визначення долі держави або територіальної общини у складі

земельних ділянок, які знаходяться в загальній власності;

відображення вартості земельних ділянок і права користування земельними

ділянками у бухгалтерському обліку відповідно до законодавства;

 

визначення збитків власникам або землекористувачам у випадках,

встановлених законом або договором;

рішення суду.

 

В усіх інших випадках оцінка землі може проводитися за згодою сторін і у

випадках, визначених іншими законами України.

 

Експертна оцінка землі проводиться на основі таких методичних підходів:

 

капіталізація чистого операційного або рентного доходу від використання

земельних ділянок;

зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок;

облік витрат на земельні поліпшення.

 

Експертна оцінка землі проводиться суб’єктами оцінної діяльності у сфері

оцінки земель відповідно до вимог Закону України “Про оцінку майна,

майнових прав і професійну оцінну діяльність в Україні”, а також інших

нормативно-правових актів і державних стандартів, норм і правил.

 

Інформація, необхідна для проведення робіт за експертною оцінкою землі :

 

документ, що встановлює право, на земельну ділянку(державний акт на землю);

Копія паспортних даних;

Копія ідентифікаційного коду;

Ваш отзыв