Геодезична зйомка

0

Автор: admin | Рубрика: Земельні послуги | 02-07-2013

Геодезична зйомка проводиться для складання різної документації, що відображає стан об’єктів та комунікацій. Повнота і точність зйомки залежать у першу чергу від вимог, що пред’являються до кінцевого документа. Геодезична зйомка поділяється, в залежності від кінцевої мети, на топографічну, горизонтальну, вертикальну, виконавчу, фасадну, поверхову та інші. Відповідно, в залежності від типу необхідної зйомки геодезист повинен правильно підібрати необхідну геодезичне обладнання.

Геодезична зйомка – це основна частина геодезичних робіт.

Геодезична зйомка є основою для виконання інших геодезичних задач. Вона зводиться до визначення полярних координат точок об’єкту, що знімається, перерахуванні їх у прямокутні чи геодезичні системи координат і відображення отриманої інформації у вигляді плану з заданим масштабом. Оскільки, саме польові роботи є основним джерелом можливих помилок, цей вид робіт повинен виконуватися з подвійним контролем. Первинним контролем є обов’язкова перевірка якості зйомки за допомогою вирівнювання геодезичних вимірів. В результаті вирівнювання можна зробити оцінку якості виконаної роботи. Другим контролем при виконанні геодезичних робіт є польовий контроль, або просто – повторна вибіркова геодезична зйомка об’єкта. За результатами польового контролю визначаються розбіжності між двома виробленими зйомками і приймається рішення про якість виконаних робіт. Для досягнення високоякісного результату, геодезичні роботи повинні виконуватися повіреними геодезичними інструментами і в суворій відповідності з діючими розробленими методиками. Повірка та державна атестація геодезичних інструментів повинна проводитися не рідше одного разу на рік, а для деяких видів робіт – безпосередньо перед початком робіт.

Де використовується геодезична зйомка.

Даний вид зйомки використовується в дуже широкому спектрі завдань. Це і морська і повітряна навігація, і геофізичні роботи і пошук корисних копалин, так і простий турист або водій постійно користується результатами геодезичних зйомок. Але основними споживачами геодезичного матеріалу є проектувальники і будівельники. Зйомка для цілей проектування виконується в складі геодезичних вишукувань. Це і наземна геодезична і топографічна зйомка підземних комунікацій, та камеральна обробка і систематизація отриманих даних, складання топографічних карт і планів, узгодження отриманої продукції з власниками підземних комунікацій, проведення експертизи кінцевих матеріалів і здача їх в архів органів Архітектури. Для цілей будівництва геодезична зйомка виконується у вигляді виконавчої зйомки готових об’єктів. За її результатами можна з упевненістю судити про якість побудованого будинку або прокладеної дороги.

Ваш отзыв